Asmens duomenų apsauga

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:

Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas neturi teisės perduoti Pirkėjo/Paslaugos gavėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjo/Paslaugos gavėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

Jei Pirkėjas užsisakė gauti Parduotuvės naujienas elektroniniu paštu, jis gali jų atsisakyti pranešęs tai vienu iš nurodytų kontaktų.

Patvirtindamas registracijos formą, Pirkėjas/Paslaugos gavėjas sutinka, kad asmens duomenys, savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.